Niemiecko-Polska Kooperacja Gospodarcza Heike Uhe

Projekty polsko-niemieckie

 "AVerON" - Analiza sieci transportowej Odra-Nysa (2015, Euroregion PRO EUROPA VIADRINA e.V., we współpracy z IU Potsdam)
Zakres usług: analiza obecnej infrastruktury komunikacyjnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym zbieranie informacji przez współpracę z partnerami, interesariuszami i ekspertami przygotowanie, prowadzenie i opracowanie wyników warsztatów (ruch rowerowy) analiza istotnych działań i potencjałów

 
Polsko-niemieckie rozmowy eksperckie na Dolnym Śląsku w ramach projektu "Quali.EE - rozwój jakości w kształceniu i szkoleniach w dziedzinie energii odnawialnych" (12/2012 – 12/2013, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb gGmbH in Berlin)
Zakres usług: pozyskanie dolnośląskich interesariuszy na potrzeby rozmów eksperckich oraz podtrzymywanie kontaktów przygotowanie i współmoderowanie spotkań oraz opracowywanie wyników rozmów doradztwo interkulturowe tłumaczenia pisemne i ustne

Zarządzanie transferem wiedzy między Brandenburgią a Dolnym Śląskiem w ramach projektu „Ponadgraniczny rozwój kompetencji kadr kształcących z zakresu mechaniki oraz elektryki na przykładzie regionu przygranicznego Wschodnia Brandenburgia - Polska Zachodnia (2012—2013, bbw Bildungszentrum Frankfurt/O.)
Zakres usług: dwujęzyczny punkt kontaktowy (stworzony na potrzeby transferu wiedzy) dla brandenburskich i dolnośląskich interesariuszy w zakresie kształcenia zawodowego zarządzanie kontaktami, komunikacją i siecią współpracy na rzecz interesariuszy regionalnych systemów kształcenia w Brandenburgii i na Dolnym Śląsku organizowanie sieci współpracy z dolnośląskimi interesariuszami w zakresie kształcenia zawodowego wspieranie działań służących zawieraniu porozumień w zakresie współpracy dot. kształcenia określenie wymagań pod kątem praktyk uczniów brandenburskich na Dolnym Śląsku transfer wyników projektu

„Okrągły Stół Komunikacyjny“ Partnerstwa Odry* (2011—2014, VBB)
Zakres usług: przygotowanie merytoryczne i organizacyjne, realizacja oraz opracowanie spotkań instytucji decyzyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z landów Berlin, Brandenburgia, Saksonia i Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego zarządzanie projektem oraz partnerstwem komunikacja w zakresie projektu stworzenie i opieka nad bazą kontaktów wspieranie w zakresie działań marketingowych/PR

* we współpracy z Infrastruktur & Umwelt Potsdam

Projekt „Krótkoterminowe ulepszenia w komunikacji kolejowej na linii Berlin - Dolny Śląsk w postaci usunięcia przeszkód taryfowych oraz skoordynowania rozkładów jazdy“* (2011, Senat Berlina, Wydział ds. Rozwoju Miasta)
Zakres usług: realizacja procesu rozmów i moderacji z partnerami z Dolnego Śląska, Berlina-Brandenburgii oraz Saksonii wypracowanie pakietu działań z każdym z partnerów przygotowanie, moderacja oraz opracowanie dwujęzycznych warsztatów działania marketingowe/PR

* W ramach projektu UE INTERREG IV B „Via Regia Plus“

Projekt „Regio Info – stworzenie dwujęzycznego systemu informacji pasażerskiej dla regionu przygranicznego między Saksonią i Polską“* (2011—2012, ZVON)
Zakres usług: pośrednictwo oraz zarządzanie komunikacją między partnerami projektu wspieranie oraz koordynacja działań grupy roboczej organizacja, wsparcie merytoryczne oraz przygotowanie do finansowania realizacji projektu tłumaczenia pisemne i ustne

* Współfinansowany z „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007—2013“

Projekt „Śnieżka – Opracowanie koncepcji pasażerskiego transport zbiorowego w korytarzu Bautzen - Görlitz – Lubań – Jelenia Góra – Kamienna Góra na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa“* (2011—2012, ZVON)
Zakres usług: pośrednictwo oraz zarządzanie komunikajcą między partnerami projektu wspieranie przy koordynacji współpracy między ZVON-em a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego tłumaczenia pisemne i ustne

* Współfinansowany z „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007–2013“

Studium „Transgraniczne przetargi w regionalnym transporcie kolejowym w Europie centralnej – strategie dla prawnych wytycznych na przykładzie niemiecko-polskich przetargów“* (2010—2011, ZVON – Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien)
Zakres usług: analiza warunków ramowych regionalnego transportu kolejowego w Polsce i przedstawienie aktualnej sytuacji regionalnego transportu kolejowego w Polsce zarządzanie, koordynacja oraz moderacja interkulturowa projektu prezentacja wyników na konferencjach polsko-niemieckich oraz spotkaniach partnerów

* Opracownie i kierownictwo: radca prawny dr Stockmann (Schumann Rechtsanwälte Notare, Berlin) we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Bujko & Sztejna (Zielona Góra) oraz npkg Heike Uhe (projekt częściowy projektu INTER-Regio-Rail ZVON-u w ramach INTERREG IV B)

Wsparcie przy sporządzeniu wniosku o przyznanie środków z programu Interreg IV B "INTER-Regio-Rail - Usuwanie barier w regionalnym transporcie kolejowym“* (2008—2009, BAG-SPNV – Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des SPNV e.V.)
Zakres usług: pozyskiwanie polskich partnerów projektu przygotowanie oraz pomoc przy realizacji spotkań roboczych tłumaczenia pisemne i ustne opracowanie merytoryczne regionalnej dokumentacji wniosku dla polskich partnerów (Miasto Lubin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)

* Wspólny wniosek projektowy (9 partnerów z czterech krajów UE) został zatwierdzony w listopadzie 2009 r. i otrzymał w 2. edycji programu największą liczbę punktów spośród wszystkich zgłoszonych wniosków projektowych

Projekt „1 bilet – 1 taryfa“ - koncepcja i sposób postępowania przy budowie zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Legnicko-Głogowskim Obszarze Miedziowym, etap 1 (2008, Urząd Miejski w Lubinie)
Zakres usług: analiza potencjalnych partnerów w Legnicko-Głogowskim Obszarze Miedziowym oraz warunków prawnych przy budowie zintegrowanego systemu komunikacyjnego, analiza szans i ryzyka analiza możliwych form związkowych, ich wady i zalety wstępna analiza istniejących połączeń komunikacyjnych w Legnicko-Głogowskim Obszarze Miedziowym modele taryfowe z wskazaniem wad i zalet modele podziału dochodu zalecenia odn. dalszego postępowania


Projekt Rail Baltica: „Taryfa w niemiecko-polskim obszarze przygranicznym“* (2007—2008, Senat Berlina, Wydział ds. Rozwoju Miasta, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH oraz VBB)
Zakres usług: rozmowy z Miastem Gorzów Wlkp. oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na temat celów dot. wprowadzenia bezpośredniej taryfy w relacjach „Berlin - Gorzów Wlkp.“ oraz „Berlin – Zielona Góra“ wsparcie komunikacji między partnerami współpracy w celu zawarcia w krótkim czasie porozumienia co do kształtu taryfy VBB, jej wysokości i wprowadzenia w relacji „Berlin – Gorzów Wlkp.“ wyciągnięcie wniosków z doświadczeń przy przeprowadzonym z sukcesem projekcie wprowadzenia taryfy na rzecz innych projektów Rail Baltica we współpracy transgranicznej

* W ramach projektu INTERREG III B „Baltic Sea Region“

INTERREG III B projekt Via Regia: „Mobilność w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym“* (2007—2008, Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg)
Zakres usług: zainicjowanie oraz połączenie kooperacji i partnerstw dla transgranicznych projektów w niemiecko-polskim obszarze przygranicznym wyszukiwanie istniejących kontaktów i kooperacji, jak również ustalanie istniejących lub planowanych partnerstw transgranicznych działających na rzecz wspólnego marketingu stworzenie dwujęzycznych materiałów informacyjnych celem wsparcia partnerstw na rzecz wspólnego marketingu

* We współpracy z IPG mbH

Współpraca przy projekcie unijnym „NEIBOR“ – Zintegrowana koncepcja przewozowa dla regionu Oberlausitz-Dolny Śląsk (Niemcy/Polska) (2007, ISUP/ZVON)
Zakres usług: możliwości finansowania i dofinansowania w Polsce przy realizacji priorytetowych działań projektu NEIBOR (środki UE na lata 2007—2013) opracowanie i przedstawienie dwujęzycznych prezentacji, prowadzenie warsztatów oraz rozmów specjalistycznych włącznie z zapewnieniem tłumaczeń ustnych i pisemnych ustalenia z partnerami polskimi
NIEMIECKO-POLSKA KOOPERACJA GOSPODARCZA - HEIKE UHE
Rynek 7
50-106 Wrocław
Tel. D: +49 170 30 251 46
Mail: info@npkg-wroclaw.com
Ta strona korzysta z plików cookies. Nie są w nich jednak zapisywane treści dotyczące danych osobowych. Korzystając nadal ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
ZROZUMIAŁEM