Niemiecko-Polska Kooperacja Gospodarcza Heike Uhe

Usługi doradcze

 

Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) (od 2005)
Zakres usług: wsparcie przy polskim postępowaniu uzyskania zezwolenia dla pojazdów trakcyjnych NEB na polski odcinek trasy Kietz - Kostrzyn rozmowy z urzędami i doradztwo w zakresie kontaktów z administracją w Polsce prowadzenie rozmów z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. (centralą oraz Lubuskim Zakładem Przewozów Regionalnych) a NEB zarządzanie komunikacją między NEB a Przewozami Regionalnymi uzgodnienia dot. rozkładu jazdy, kolejowej komunikacji zastępczej tłumaczenia pisemne i ustne wsparcie w działaniach marketingowych i promocyjnych jak również przy organizacji spotkań/imprez

Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON) (od 2007)
Zakres usług: wspieranie przy wprowadzaniu i wdrożeniu trójnarodowego Biletu EURO-NYSA w Polsce/ na Dolnym Ślasku prowadzenie rozmów kuluarowych (m.in. z Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska, polskimi urzędami oraz przedsiębiorstwami przewozowymi) przygotowanie, przeprowadzenie, opracowanie oraz tłumaczenie ustne spotkań wspieranie w poszukiwaniach informacji w zakresie polskiego procesu planowania, materiałów specjalistycznych, publikacji włącznie z tłumaczeniem wspieranie w działaniach promocyjnych w Polsce (prasa i telewizja) wspieranie przy organizacji i przeprowadzeniu konferencji oraz imprez transgranicznych

LIMES-CONSULT GmbH, Berlin – założenie polsko-niemieckiego Joint Venture (2012)
Zakres usług: wsparcie przy założeniu polsko-niemieckiego Joint Venture w zakresie pracy tymczasowej poszukiwanie potencjalnych polskich partnerów, rozmowy wstępne oraz inicjowanie współpracy reprezentowanie interesów firmy oraz punkt kontaktowy, zapewnienie doradztwa interkulturowego zarządzanie komunikacją pomiędzy partnerami organizacja i moderowanie spotkań oraz opracowanie wyników wsparcie przy utworzeniu Joint Venture (spółka została założona w marcu 2012 r.) tłumaczenia pisemne i ustne

Ostseeland Verkehr GmbH (OLA) – usługi doradcze oraz wsparcie w działaniach realizowanych w Polsce (2010-2012)
Zakres usług: analizy rynku oraz wsparcie przy inicjowaniu współpracy z polskimi przewoźnikami kolejowymi biuro kontaktowe dla polskich partnerów firmy OLA organizacja spotkań i imprez z polskimi partnerami tłumaczenia pisemne i ustne

Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa Brandenburgii (MIL) (2009—2012)
Zakres usług: wspieranie Ministerstwa w budowaniu i pogłębianiu kontaktów z polskimi interesariuszami i organizatorami (główne zagadnienia: publiczny transport zbiorowy, regionalny transport kolejowy, planowanie w zakresie infrastruktury) doradztwo na rzecz Ministra oraz biur ministerialnych w poszczególnych zagadnieniach podtrzymywanie nawiązanych kontaktów poprzez rozmowy kuluarowe prowadzone w Polsce wspieranie Ministerstwa przy organizacji spotkań oraz imprez z polskimi partnerami, uczestnictwo oraz tłumaczenia ustne podczas tych spotkań specjalistyczne opracowania dla Ministerstwa dotyczące poszczególnych kwestii (np. prawne oraz finansowe warunki ramowe publicznego transportu zbiorowego w Polsce, nowa polska ustawa dot. transportu publicznego) wspieranie i doradztwo w zakresie transgranicznych działań promocyjnych

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB) (2008—2012)
Zakres usług: pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów z polskimi interesariuszami i organizatorami publicznej komunikacji zbiorowej oraz regionalnego transportu kolejowego wspieranie VBB w niemiecko-polskich grupach roboczych, przetargach w zakresie regionalnego transportu kolejowego oraz opracowaniach specjalistycznych biuro kontaktowe dla polskich partnerów VBB wspieranie nawiązanych kontaktów poprzez rozmowy kuluarowe (m.in. Urzędy Marszałkowskie w Polsce zachodniej, polskie samorządy i ministerstwa) przygotowanie i prowadzenie spotkań oraz imprez z polskimi partnerami, opracowanie wyników tych spotkań tłumaczenia ustne i moderowanie spotkań wspieranie w poszukiwaniach informacji dotyczących aktualnych kierunków rozwoju i planowanych działań w ramach regionalnego transportu kolejowego/publicznego transportu zbiorowego w Polsce wspieranie i doradztwo w zakresie transgranicznego marketingu, publikacje specjalistyczne i prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (2008—2009)
Zakres usług: wspieranie i doradztwo dla Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w kontaktach z Krajem Związkowym Brandenburgia, główne zagadnienie: transgraniczne projekty transportowe wspieranie w organizacji i przeprowadzanie spotkań/imprez z niemieckimi partnerami tłumaczenia ustne i pisemne biuro kontaktowe dla niemieckich partnerów Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, np. Kraju Związkowego Brandenburgia wspieranie w zakresie transgranicznych działań marketingowych oraz opieka nad działaniami PR

Członkini grupy eksperckiej „Polen“ w Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Izbie Rzemieślniczej we Frankfurcie n. Odrą* (2005—2007)
Zakres usług: doradztwo indywidualne dla brandenburskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw dot. wejścia na rynek polski usługi szkoleniowe i tłumaczeniowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

* w ramach projektu INTERREG III A „Fit für die deutsch-polnische Zusammenarbeit“

Jens Brand Felsenbau (2006—2009)
Zakres usług: doradztwo strategiczne dot. sprzedaży produktów w Polsce działania marketingowe oraz sprzedaż sztucznych skał wspinaczkowych i skał dla dzieci wyjaśnienie procedur uzyskania zezwolenia oraz otrzymania środków finansowych wsparcie przy negocjacjach z potencjalnymi zleceniodawcami

URS DEUTSCHLAND GMBH Ingenieurplanung und Umweltmanagement, oddział w Berlinie (2005—2007)
Zakres usług: wsparcie przy rozwijaniu działalności gospodarczej w Polsce pośrednictwo oraz tworzenie kontaktów biznesowych w Polsce wsparcie w zakresie zarządzania projektem przy realizacji wybranych projektów w Polsce
NIEMIECKO-POLSKA KOOPERACJA GOSPODARCZA - HEIKE UHE
Rynek 7
50-106 Wrocław
Tel. D: +49 170 30 251 46
Mail: info@npkg-wroclaw.com
Ta strona korzysta z plików cookies. Nie są w nich jednak zapisywane treści dotyczące danych osobowych. Korzystając nadal ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
ZROZUMIAŁEM